Wiadomość
  • COOKIES (CIASTECZKA) W SERWISIE ZS11

    Strona Zespołu Szkół Nr 11 zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies), czyli małych plików umieszczanych na komputerze użytkownika, podczas przeglądania stron www. Ciasteczka używane są do zapisywania informacji w celach funkcjonalnych (zapamiętywane są niektóre akcje użytkowników) - co pozwala dostosować serwis do potrzeb osób, które odwiedzają go wielokrotnie. Każdy użytkownik może sam decydować o tym w jaki sposób cookies zapisywane są na jego komputerze. Pozwalają na to ustawienia/preferencje definiowane w przeglądarkach. Domyślne ustawienia popularnych przeglądarek (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari) pozwalają na zapisywanie cookies ze strony ZS Nr 11 w Szczecinie.

    Polityka cookies

Zespół Szkół Nr 11 w Szczecinie

KOMUNIKATY

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016


W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie szkoły podstawowej z klas III, V i VI, pochodzący z rodzin wielodzietnych (co najmniej 3 lub więcej dzieci) i posiadający Szczecińską Kartę Rodzinną,  będą mogli  skorzystać z możliwości wypożyczenia podręczników i materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w ramach programu „Szczecin Przyjazny Rodzinie”.

Uczniowie pozostałych klas będą wyłączeni z programu ze względu na korzystanie z bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Rodzic, który posiada Szczecińską Kartę Rodzinną i chciałby skorzystać z takiej formy wsparcia, winien złożyć w szkole poprawnie wypełniony i podpisany " Wniosek  o bezpłatne udostępnienie podręczników z zasobu bibliotecznego szkoły w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie" do 30. 07. 2015 r. 

Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej www.przyjaznyrodzinie.szczecin.pl  (proszę dopisać numer karty dziecka). Wniosek można również pobrać w sekretariacie szkoły.


Nabór na rok szkolny 2015/2016


Akcja H2O to akcja, której celem jest podniesienie świadomości ekologicznej dzieci ze szkół podstawowych w zakresie oszczędzania zasobów wodnych. W dobie gwałtownych zmian i szybkiego rozwoju cywilizacyjnego coraz większego znaczenia nabierają pojęcia: ekologia, edukacja ekologiczna i ochrona środowiska. 


nowoczesny_n

Cele szczegółowe projektu:

  1. Zwiększenie wiedzy w zakresie zdiagnozowanych obszarów u nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli z terenu powiatu Miasta Szczecin.
  2. Zwiększenie kompetencji zawodowych w zakresie metodyki i form nauczania u nauczycieli poprzez realizację kompleksowego wsparcia szkół i przedszkoli .
  3. Wzrost współpracy i wymiany doświadczeń nauczycieli i dyrektorów w ramach sieci współpracy i samokształcenia z terenu powiatu Miasta Szczecin


NOWE KONTO

RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 11 W SZCZECINIE

Bank Pocztowy S.A.

86 1320 1830 2081 0834 2000 0001Inforamcje o stypendiach socjalnych znajdują się  na stronach UM


mojaszkola


Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


281 1 7560000 10692000 359410 259 261 257 276 262 279 1 0`````````````````````` 5 1 1 285 282 1 False 0 0 0 0 -1 304800 243 True 128 77 255 3175 3175 70 True True True True True 278 134217728 1 1 False -9999996.000000 -9999996.000000 229870 8 Empty 13382400 16764006 16111308 13421772 10027110 8421376 16777215 25 Morski 22858575 22852950 (`@````````` 266 263 5 110183775 110178150

Zapisy do oddziału przedszkolnego przyjmujemy

od 15 marca 2010 r.

w sekretariacie szkoły.

Wniosek można pobrać ze strony

internetowej szkoły, lub

www.nabor.pcss.pl/szczecin

Punkt konsultacyjny dla rodziców 5 i 6 - latków mieści się w Zespole Szkół Nr 11

przy ul. Piasecznej 40, pokój 59

Informacji udziela pani pedagog-Teresa Jastrzębska

w czwartki od godz. 15.00-18.00

lub sekretariat szkoły

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00

Samorządność szkolna inaczej - Program Aktywizacji Samorządu Uczniowskiego 

XV Festiwal Nauki

We wrześniu, w ramach Festiwalu Nauki, uczniowie klasy trzeciej gimnazjum wzięli udział w zajęciach organizowanych przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny i Uniwersytet Szczeciński.  Tym razem udaliśmy się do na Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego do Katery Biotechnologii Roślin gdzie uczestniczyliśmy w zajęciach zatytułowanych Mikroorganizmy – partner czy zabójca roślin. Podczas zajęć gimnazjaliści zapoznali się z zależnościami jakie kierują światem mikroorganizmów glebowych i roślin. Uczniowie podczas trwania zajęć dowiedzieli się w jaki sposób rośliny poszukują wśród bakterii i grzybów partnerów oraz wykonali posiewy redukcyjne bakterii glebowych. Drugą uczelnią, którą odwiedziliśmy był Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny - Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, gdzie uczniowie poszerzyli swoje wiadomości na temat znaczenia DNA oraz jego budowy. Podczas warsztatów poznali metody izolacji DNA, oraz podjęli próby wykonania prostych zadań laboratoryjnych wykorzystywanych w pracy genetyka.


 

Noc Naukowców

Ludzie nauki na ogół pracują nocami, nic więc dziwnego, że kolejny raz w Szczecinie zorganizowano imprezę Noc Naukowców. Wzięliśmy w niej udział. Mieliśmy okazję poznania osiągnięć szczecińskich naukowców i uczestniczenia w wielu ciekawych eksperymentach i doświadczeniach. Nas najbardziej zainteresowała robotyka. Za rok wybieramy się ponownie na ZUT.


 

Ku czci szczecińskiego krajoznawcy

19 września 2015 r. odbył się jubileuszowy XX Zlot im. St. Grońskiego. Nasza szkoła uczestniczyła w nim pokonując trasę na rowerach, która wiodła przez Puszczę Bukową. Pogoda dopisała- jesień pokazała się w złotej szacie. Na mecie nie zabrakło atrakcji, kto chciał mógł uczestniczyć w wielu konkursach. Jak zwykle nie obyło się bez przygód. Tradycyjnie musieliśmy „łatać” dętki. Czekamy na kolejna wyprawę.


 

Festiwal Nauki…my na turystycznym szlaku

W ramach Festiwalu Nauki zorganizowanego przez Szczecińskie Towarzystwo Naukowe byliśmy w Barlinecko-Gorzowskim Parku Krajobrazowym. Poznaliśmy szereg okazów przyrody ożywionej i nieożywionej, które występują tylko w tym regionie. Do najciekawszych należały obrazki plamiste.
Zwiedziliśmy również Skalisty Jar Libberta w Równem, Muzeum Młyn w Barlinku oraz podziwialiśmy ruiny pałacu Niepołocku. W Moczydle zorganizowano przy ognisku konkurs  wiedzy „1 z 14”, dotyczący poznanych obiektów. Nagrody otrzymali Aurelia Przywłoka, Natalia Narloch i Miłosz Osiński. Gratulujemy!


 

Sprzątanie Świata - Polska 2015

Kolejny raz uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji ekologicznej - Jesienne porządki w Kniei Bukowej. Uczestniczyli w niej chłopcy i dziewczęta ze szkoły podstawowej należący do koła SKKT i koła przyrodniczego. Była to już nasza siódma akcja, której głównym celem było porządkowanie ścieżek leśnych puszczy od strony Dębów Krzywoustego. 

Była piękna pogoda. Spacer po  puszczy w blasku słońca dodał dzieciom energii i sprzyjał dobrym humorom. Śmieci, których na szczęście nie było dużo, zgromadziliśmy w jednym miejscu.  Zostaną one później wywiezione. 

Po sprzątaniu puszczy dzieci wzięły udział w konkursach przyrodniczych. Otrzymały też materiały edukacyjne zachęcające do segregowania odpadów w domu, w szkole, na wycieczce itp.

Takie wspólne działanie na rzecz ochrony przyrody to doskonała, praktyczna lekcja ekologii. Na następne sprzątanie umówiliśmy się w kwietniowym Dniu Ziemi.


 

Wielki sukces naszych dziennikarek

Martyna Rusin, Ania Smyk i Ala Zawadzka zajęły I miejsce w konkursie „Sierpień 80 -jubileuszowe wydanie gazety lokalnej”. Zadanie dziewcząt polegało na przygotowaniu materiałów do jubileuszowego wydania gazety z okazji 35 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. Wydany przez nie Głos Ucznia zdobył maksymalną liczbę punktów, 100 na 100 możliwych. Organizatorem konkursu było  Centrum Dialogu „Przełomy”, dział Muzeum Narodowego  w Szczecinie. Patronat medialny objął Kurier Szczeciński. Komisja konkursowa w składzie: dr hab. Małgorzata Machałek - przewodnicząca, Agnieszka Kuchcińska-Kurcz - kierownik Centrum Dialogu „Przełomy”, dr Anna Lew-Machniak,  Justyna Wnuk - nauczyciel języka polskiego XI Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, Edyta Szumocka - koordynator konkursu oceniając gazety, wzięła pod uwagę: ich walory merytoryczne, jasność i przejrzystość wydania, poprawność językową oraz poprawność zapisu.
Za swoją ciężką pracę dziewczęta otrzymały wartościowe nagrody i dyplomy podczas uroczystego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Fundatorami nagród byli: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego pan Olgierd Gęblewicz,  przewodnicząca Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego- pani Teresa Kalina oraz dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie - pan Lech Karwowski .
Opiekunem młodych dziennikarek była pani Honorata Zaremba.   

 

Już czas na naukę...

Minął czas beztroskich wakacji, a zatem pora wracać do pracy i nauki.
We wtorek 1 września społeczność Zespołu Szkół nr 11 w Szczecinie oficjalnie powitała nowy rok szkolny 2015/2016. W tym dniu mieliśmy w szkole aż trzy inauguracje. Na każdej z nich szczególnie serdecznie witani byli uczniowie klas rozpoczynających kolejne etapy edukacji szkolnej. Najbardziej przejęte były dzieci z grupy zerowej oraz pierwszaki z podstawówki. W tej emocjonującej chwili towarzyszyli im rodzice i inni członkowie rodziny. Na uroczystym apelu przywitaliśmy nowych uczniów i nauczycieli. Pani Dyrektor przedstawiła plan pracy na nowy rok szkolny. Pani pedagog przypomniała o panujących zasadach bezpieczeństwa w drodze do szkoły, w szkole,  na boisku i w czasie pozalekcyjnym. Po uroczystości uczniowie z wychowawcami udali się do swoich klas, gdzie zapoznali się  z planem lekcji. 
A zatem rok szkolny 2015/2016 rozpoczęty!