Wiadomość
 • COOKIES (CIASTECZKA) W SERWISIE ZS11

  Strona Zespołu Szkół Nr 11 zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies), czyli małych plików umieszczanych na komputerze użytkownika, podczas przeglądania stron www. Ciasteczka używane są do zapisywania informacji w celach funkcjonalnych (zapamiętywane są niektóre akcje użytkowników) - co pozwala dostosować serwis do potrzeb osób, które odwiedzają go wielokrotnie. Każdy użytkownik może sam decydować o tym w jaki sposób cookies zapisywane są na jego komputerze. Pozwalają na to ustawienia/preferencje definiowane w przeglądarkach. Domyślne ustawienia popularnych przeglądarek (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari) pozwalają na zapisywanie cookies ze strony ZS Nr 11 w Szczecinie.

  Polityka cookies

Zespół Szkół Nr 11 w Szczecinie

KOMUNIKATY

Przypominamy, iż zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 186, poz. 1245 z późn. zm.) 

10 listopada ustalono jako dzień dodatkowo wolny od zajęć.

W tym dniu nie będzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Dla uczniów, którym Rodzice ze względu na pracę zawodową

nie mogą zapewnić w tym dniu opieki, szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej w godzinach 6:30 – 16:30.


nowoczesny_n

Cele szczegółowe projektu:

 1. Zwiększenie wiedzy w zakresie zdiagnozowanych obszarów u nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli z terenu powiatu Miasta Szczecin.
 2. Zwiększenie kompetencji zawodowych w zakresie metodyki i form nauczania u nauczycieli poprzez realizację kompleksowego wsparcia szkół i przedszkoli .
 3. Wzrost współpracy i wymiany doświadczeń nauczycieli i dyrektorów w ramach sieci współpracy i samokształcenia z terenu powiatu Miasta Szczecin


NOWE KONTO

RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 11 W SZCZECINIE

Bank Pocztowy S.A.

86 1320 1830 2081 0834 2000 0001


alt

Projekt "Samorządność szkolna inaczej - Program Aktywizacji Samorządu Uczniowskiego" realizowany jest przez Szczecińską Fundację Talent-Promocja-Postęp w partnerstwie z Fundacją "Masz Szansę" z Lublina w okresie 01.10.2012 - 31.03.2014.

Głównym celem projektu jest edukacja obywatelska dzieci i młodzieży, zwiększenie ich aktywności w życiu społecznym poprzez udział w Programie Aktywizacji Samorządu Uczniowskiego i utworzenie środowiskowego zespołu działania sprzyjającego rozwojowi samorządności szkolnej w czterech szkołach Szczecina.

Projekt składa się z 3 części:

 • szkolenia trenerów-edukatorów
 • szkolenia opiekunów i liderów samorządu uczniowskiego
 • działania samorządu w praktyce

W programie autorstwa prof. Zbigniewa Gasia - Fundacja „Masz Szansę" (UMCS) wezmą udział uczniowie i nauczyciele

z czterech szczecińskich szkół:

 • Gimnazjum nr 39
 • Gimnazjum nr 31
 • Zespół Szkół nr 2 - Technikum
 • Liceum Ogólnokształcące nr 3

Projekt zakończy się konferencją oraz opracowaniem Raportu dla Rady Miasta Szczecin w celu multiplikacji osiągniętych rezultatów w innych szczecińskich szkołach.

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy

z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Nowy-6


Inforamcje o stypendiach socjalnych znajdują się  na stronach UM


mojaszkola


Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


281 1 7560000 10692000 359410 259 261 257 276 262 279 1 0`````````````````````` 5 1 1 285 282 1 False 0 0 0 0 -1 304800 243 True 128 77 255 3175 3175 70 True True True True True 278 134217728 1 1 False -9999996.000000 -9999996.000000 229870 8 Empty 13382400 16764006 16111308 13421772 10027110 8421376 16777215 25 Morski 22858575 22852950 (`@````````` 266 263 5 110183775 110178150

Zapisy do oddziału przedszkolnego przyjmujemy

od 15 marca 2010 r.

w sekretariacie szkoły.

Wniosek można pobrać ze strony

internetowej szkoły, lub

www.nabor.pcss.pl/szczecin

Punkt konsultacyjny dla rodziców 5 i 6 - latków mieści się w Zespole Szkół Nr 11

przy ul. Piasecznej 40, pokój 59

Informacji udziela pani pedagog-Teresa Jastrzębska

w czwartki od godz. 15.00-18.00

lub sekretariat szkoły

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00

 

Popołudnie z przyrodą

W dniu 28 października w Zespole Szkół Nr  11 zorganizowano zajęcia przyrodnicze pod hasłem „Popołudnie z przyrodą”. Warsztaty prowadzili nauczyciele przyrody oraz biologii, a także zaproszeni goście – ratownicy WOPR.

Podczas zajęć uczniowie poszerzali swoją wiedzę z zakresu mikroskopowania oraz mieli możliwość, pod okiem nauczycieli, wykonać preparaty mikroskopowe. Nauczyciele w trakcie trwania zajęć dzielili się swoją wiedzą  z młodymi przyrodnikami z zakresu  anatomii człowieka i innych zwierząt.

W drugiej części spotkania gimnazjaliści i uczniowie szkoły podstawowej  uczestniczyli w wykładzie, a następnie w pokazie udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym. Podczas zajęć uczniowie mieli możliwość sprawdzenia jak poradziliby sobie w takiej sytuacji. Pod czujnym okiem ratowników wykonywali podstawowe czynności ratunkowe. Nauczyli się jak sprawdzać przytomność poszkodowanego, jak wezwać pomoc i prawidłowo przeprowadzić reanimację.

Między pierwszą i drugą częścią zajęć odbyła się przerwa muzyczno-taneczna, którą poprowadziły uczennice klasy pierwszej naszego Gimnazjum.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i miłą współpracę. 

Bonifacje po wiejsku...

14 października w święto Komisji Edukacji Narodowej składaliśmy naszym nauczycielom najlepsze życzenia. Każdy z Nich otrzymał muzyczną dedykację- dobrane teksty i piosenki ubawiły pedagogów i publiczność! Po części oficjalnej rozpoczęły się prawdziwe Bonifacje (nazwa od imienia znanego kota Bonifacego). Uczniowie klas pierwszych zostali poddani wielu próbom zanim zostali „oficjalnie” przyjęci w poczet uczniów gimnazjum. Zabawa była wspaniała- bawili się zarówno organizatorzy- klasy III, jak i „koty”- uczniowie klasy pierwszej.


 

Niesiemy pomoc

Klub Wolontariusza rozpoczął działalność, zbierając pieniądze na rzecz niepełnosprawnych dzieci, uczestnicząc w akcji Dziewczynka z Zapałkami. Fundacja o tej samej nazwie, przekazuje zebrane pieniądze lub zakupuje niezbędny sprzęt rehabilitacyjny. W trakcie zbierania pieniędzy uczniowie mają możliwość nabywania umiejętności interpersonalnych. Jak zawsze wszystkim wolontariuszom dziękujemy.


 

Przyjaciele Gryfusia z klas pierwszych

Zostaliśmy Przyjaciółmi Gryfusia. Z zasadami bezpieczeństwa zawartymi  w „Elementarzu zasad bezpieczeństwa” zapoznała nas policjantka Agnieszka Bednarek Wykazaliśmy się wiedzą na temat bezpiecznej drogi do szkoły. Wiemy też do kogo zwrócić się o  pomoc jeśli dzieje nam się krzywda, a dodatkowo zobowiązaliśmy się, że przekażemy bliskim informacje, że pijany człowiek może spowodować wypadek.


 

Kampania wyborcza do Samorządu Uczniowskiego 2014/2015

Kampania była krótka, ale bardzo intensywna. Wyborców kandydaci „kusili” słodyczami, owocami. Ich zwolennicy prezentowali kandydatów w najróżniejszy sposób- od wznoszenia okrzyków, rozdawania ulotek, prezentowania banerów czy też wypisywania ich imion w różnych miejscach szkoły. Podsumowaniem kampanii była autoprezentacja kandydatów.


 

Kulturalno-krajoznawcze wędrówki po Szczecinie

11 października byliśmy w Teatrze Polskim na spektaklu „Romeo i Julia 1939”. Spektakl bardzo nam się podobał. Treść znanego nam dramatu Szekspira przeniesiona została w czasy II wojny światowej, a konteksty poetycko-literackie i muzyczne nawiązywały do XX-lecia międzywojennego, które właśnie omawiamy na lekcjach.

Po spektaklu wędrowaliśmy po Szczecinie. Powrót do domu, jak się okazało, nie był szybki, dlatego też będziemy wnioskować o uruchomienie połączenie z naszą dzielnicą o takiej porze, by móc korzystać z oferty kulturalnej miasta.


 

Festiwal Nauki w Dolinie Miłości

Dolina Miłości położona jest w okolicach Chojny, Cedyni, Kraśnika Dolnego… Pojechaliśmy tam by się uczyć i tak też było. Nauka była wspaniała, na łonie natury pogłębialiśmy wiedzę krajoznawczo- turystyczną o tym regionie. Dolina Miłości urzekła nas swoim pięknem, a słoneczna pogoda, dodatkowo pozytywnie wpłynęła na naszą edukację.